MonthWeekDay
setembro 2019
segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira sábado domingo
26/08/2019 27/08/2019

Dia todo: Parcelamento ICMS

Dia todo: Parcelamento ICMS
28/08/2019 29/08/2019 30/08/2019

Dia todo: IRPJ e CSLL

Dia todo: IRPJ e CSLL

Dia todo: REFIS/PERT e Demais Parcelamentos Federais

Dia todo: REFIS/PERT e Demais Parcelamentos Federais
31/08/2019 01/09/2019
02/09/2019 03/09/2019 04/09/2019 05/09/2019 06/09/2019

Dia todo: DAE Doméstica

Dia todo: DAE Doméstica

Dia todo: FGTS

Dia todo: FGTS

Dia todo: Pagamento de Salário

Dia todo: Pagamento de Salário
07/09/2019

Dia todo: Independência do Brasil

Dia todo: Independência do Brasil
08/09/2019
09/09/2019 10/09/2019

Dia todo: ICMS SC

Dia todo: ICMS SC
11/09/2019 12/09/2019

Dia todo: ICMS RS

Dia todo: ICMS RS
13/09/2019 14/09/2019 15/09/2019

Dia todo: Dia do Cliente

Dia todo: Dia do Cliente
16/09/2019 17/09/2019 18/09/2019 19/09/2019

Dia todo: Desoneração INSS

Dia todo: Desoneração INSS

Dia todo: FUNRURAL

Dia todo: FUNRURAL

Dia todo: INSS Folha

Dia todo: INSS Folha

Dia todo: IR Folha

Dia todo: IR Folha

Dia todo: Retenções Federais (IRRF, CSRF, INSS)

Dia todo: Retenções Federais (IRRF, CSRF, INSS)

Dia todo: Simples Nacional

Dia todo: Simples Nacional
20/09/2019

Dia todo: Revolução Farroupilha

Dia todo: Revolução Farroupilha
21/09/2019 22/09/2019

Dia todo: Dia do Contador

Dia todo: Dia do Contador
23/09/2019

Dia todo: Dif. de Alíquotas ICMS RS - Simples Nacional

Dia todo: Dif. de Alíquotas ICMS RS - Simples Nacional
24/09/2019 25/09/2019

Dia todo: IPI

Dia todo: IPI

Dia todo: Parcelamento ICMS

Dia todo: Parcelamento ICMS

Dia todo: PIS Folha

Dia todo: PIS Folha

Dia todo: PIS/COFINS

Dia todo: PIS/COFINS
26/09/2019 27/09/2019 28/09/2019 29/09/2019
30/09/2019

Dia todo: IRPJ e CSLL

Dia todo: IRPJ e CSLL

Dia todo: REFIS/PERT e Demais Parcelamentos Federais

Dia todo: REFIS/PERT e Demais Parcelamentos Federais
01/10/2019 02/10/2019 03/10/2019 04/10/2019 05/10/2019

Dia todo: Pagamento de Salário

Dia todo: Pagamento de Salário
06/10/2019